O badaniach marketingowych i nie tylko

Badania ilościowe czy też badania jakościowe to dwie strony tego samego medalu. W obu przypadkach celem jest uzyskanie jak najbardziej miarodajnej opinii na konkretny temat, wyrażanej przez ogół osób reprezentowanych przez obraną przez nas grupę badawczą. Dobór owej grupy zawsze jest tutaj kluczowy, gdyż tylko dobrze dopasowane osoby będą rzutować na ogół społeczeństwa.

Ankiety telefoniczne są bardzo wygodną metodą działania – możemy w ramach takich ankiet stosunkowo niewysokim kosztem przeprowadzić naprawdę wiele wywiadów, wykorzystując do tego ograniczone zasoby ludzkie. Następnie w grę wchodzi analiza statystyczna, jako że musimy przeanalizować nasze wyniki, żeby były one miarodajne i możliwe do ekstrapolowania na większe grupy ludzkie.

CATI, PAPI bądź FGI to nic innego niż odpowiednie metody zbierania odpowiedzi do ankiety badawczej, która ma posłużyć poznaniu opinii wskazanej społeczności na określony temat. Tak, jak wszelkiego typu analiza przestrzenna, takie działania kierowane są pod określonym przez zleceniodawcę kątem – czy to badań przeprowadzanych stricte pod kątem przyszłego marketingu, czy też motywowanych politycznie.

Firmy badawcze trudnią się bardzo często realizowaniem prywatnych zleceń dla firm i korporacji, które mają na celu zbadanie rynku pod przyszłe produkty i sprzedaż. Najczęściej są to badania społeczne, które przeprowadzane są przez specjalnie wyszkolonych pracowników, nazywanych ankieterami. Jeśli ktoś miałby ochotę zostać takowym ankieterem, wystarczy poszukać w internecie ofert pracy z hasłem praca ankieter.

Badania marketingowe w swoim sposobie wykonywania nie różnią się zbyt wiele od takowej czynności, jak bardziej klasyczne badanie opinii publicznej. W obu wypadkach podstawową metodą badania będzie wywiad, przeprowadzany z ankietowanymi wybranymi do obiektywnie reprezentatywnej grupy, która powinna przedstawiać sobą szerszą społeczność ludzką – czy to rzutując na cały kraj, czy tylko na określone tereny.