oddymianie

Zapewnienie właściwego poziomu oświetlenia pomieszczenia jest jednym z podstawowych elementów branych pod uwagę w trakcie projektowania budynku. Światło naturalne jest o wiele korzystniejsze od elektrycznego i jego możliwie największe wykorzystanie to bardzo ważna kwestia. Pomagają w tym świetliki dachowe, które umożliwiają przedostanie się światła słonecznego przez dach do środka pomieszczenia. Świetliki dachowe mogą mieć prostą lub złożoną konstrukcję w zależności od zapotrzebowania oraz projektu architektonicznego. Użyte do ich konstrukcji materiały powinny cechować się jak najwyższą przepuszczalnością światła przy jednoczesnej wytrzymałości na obciążenia. Producenci oferują pojedyncze świetliki, bądź świetliki skupione w pasma świetlne, umożliwiające odpowiednie doświetlenie pomieszczenia.

Klapy dymowe to rozwiązanie, które ułatwia walkę z pożarem w magazynach, halach produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie niebezpieczeństwo pożaru oraz możliwość jego niebezpiecznego przebiegu, ze względu na zgromadzone w pomieszczeniu materiały i specyfikę konstrukcji budynku są podwyższone. Dzięki klapom dymowym następuje łatwiejsze oddymianie pomieszczeń. Skład chemiczny dymu temperatura jest bardzo grożny dla życia, a jego temperatura wydłuża przebieg gaszenia pożaru. Skuteczne, zautomatyzowane odprowadzenie gazów jest niezwykle ważną kwestią.

Do elementów wyposażenia budynku, mających na celu podniesienie jego odporności pożarowej, należą drzwi przeciwpożarowe, których instalacja ogranicza przechodzenie ognia pomiędzy pomieszczeniami, co jest szczególnie istotne w chwili zaistnienia pożaru. Drzwi przeciwpożarowe są odpowiednio konstruowane, tak by spełniać obowiązujące w danych krajach normy odporności ogniowej. Klasyfikacja ułatwia wybór odpowiedniego rozwiązania potrzebnego do zastosowania w konkretnym budynku.

Poprawne oddymianie w czasie pożaru pozwala zmniejszyć ryzyko zaczadzenia, które jest procesem śmiertelnym oraz ułatwia gaszenie pożaru, jako że sam dym pożarowy przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia w pomieszczeniach – szybkie uwalnianie budynku od dymu jest bardzo ważnym elementem walki z pożarem.

Konieczność wyjścia na dach budynku prędzej czy później staje się nieunikniona. Jest wiele sytuacji, które wymuszają wydostanie się na dach – czynność tę usprawniają wyłazy dachowe, które jednocześnie mogą pełnić funkcję doświetlającą oraz wentylacyjną. Budowa wyłazów dachowych jest uzależniona od konstrukcji dachu, producenci oferują różne rozwiązania, tak, że potrzeby rynku w tym zakresie są w pełni zaspokojone.